College Development Committee

Sr.No
Name of the Members
Designation
1
Dr. Malpani Sanjay Omkarnath
Chairman, Shikshan Prasarak Sanstha, Sangamner
2
Dr. Rathi Anil Panalal
Secretary, Shikshan Prasarak Sanstha, , Sangamner
3
Adv. Malpani Pradip Rajendra
Vice President, Shikshan Prasarak Santha Sangamner
4
Shri. Barde Prakash Mohaniraj
Treasurer. Shikshan Prasarak Sanstha, Sangamner
5
Shri. Gade Madhukar Nanasaheb
Trustee, Shikshan Prasarak Sanstha, Sangamner
6
Adv. Bhutada Rajesh Jagdish
Member, College Development Committee
7
Shri. Parakh Nandalal Bansilal
Member, College Development Committee
8
Prin. Dr. R. B. K. Nayak
Member, College Development Committee
Principal, Shri. Omkarnath Malpani, Law College Sangamner
9
Shri. Chaurpagar Kapil Bhimrao
Teaching Staff Member, College Development Committee
10
Shri. Deshmukh Rahul Sahebrao
NAAC Co-ordinator, Teaching Staff Member, College Development Committee
11
Smt. Nikam Deoyanee Vasantrao
Teaching Staff Member, College Development Committee
12
Shri. Walzade Sachin Dattatrayas
Non-Teaching Staff Member, College Development Committee
13
Mr. Kawade Sushant Ulhasrao
College Student Council President
14
Miss Varpe Monali Tukaram
College Student Council Secretary